Handy
CHUYÊN SỈ_GIÁ BAO RẺ #1 THỊ TRƯỜNG
Soudal

Soudal

Tập đoàn SOUDAL thành lập năm 1966, có trụ sở chính tại Bỉ. Với hơn 50 năm hoạt động, hiện nay SOUDAL là chuyên gia trong lĩnh vực silicone, chất trám khe, foam nở, keo dán trong xây dựng và công nghiệp chế tạo.

*s

Không có sản phẩm.